Տպել

ՀՀ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

Գյուտեր և օգտակար մոդելներ

  English    Հայերեն    Русский  

(11) Արտոնագրի համարը

3167

(13) Փաստաթղթի տեսակը

A

(21) Հայտի համարը

AM20170085

(22) Հայտի ներկայացման թվականը

2017-06-09

(45) Գյուտի հիմնական (օգտակար մոդելի) արտոնագրի մասին տեղեկությունների հրապարակման թվականը

2018-03-16

(51) Միջազգային արտոնագրային դասակարգման ցուցիչը(ները) (ՄԱԴ)

F03B 13/00

(54) Գյուտի (օգտակար մոդելի) անվանումը

Հիդրոէլեկտրակայան

(56) Տեղեկատվության աղբյուրներ

RU2131993, FO3B 13/00, 1999г.

(57) Գյուտի (օգտակար մոդելի) ռեֆերատը

Գյուտը վերաբերում է էներգետիկայի բնագավառին, մասնավորապես՝ հիդրոէլեկտրակայաններին:
Հիդրոէլեկտրակայանն ունի գետի կամ ջրանցքի մեջ տեղակայված ջրի հոսքի ուղղությամբ աստիճանաբար նեղացող, վերևից բաց, ափամերձ և ջրի հոսքի մեջ գտնվող կողային բետոնե պատերից կազմված ջրի հոսքն ուղղորդող պատնեշ և էլեկտրագեներատոր: Հիդրոէլեկտրակայանը լրացուցիչ ունի ընդհանուր մուտք ունեցող, բետոնե, ջրի հոսքի նկատմամբ դեպի ներքև ուղղված և իրար հանդիպակաց տեղադրված երկու աղեղաձև խողովակ, ջրի բացթողման հատվածամաս, դեպի խողովակներ և դրանցից դուրս ջրի մուտքը ու ելքը կարգավորող ճոճվող լծակ: Ճոճվող լծակի վերջնամասում կատարված են երկկողմանի թիակներ:
Ներկայացված է գյուտի իրականացման երկու տարբերակ:
Բարձրացվում են հզորությունը, արտադրողականությունը և օ.գ.գ.-ն, 5 նկ.:

(71) Հայտատու(ներ), երկրի կոդը

Վոլոդյա Խաչատուրի Հարությունյան (AM)
Հարությունյան Վոլոդյա Խաչատուրի (AM)
Հարություն Արթուրի Հարությունյան (AM)

(72) Հեղինակ(ներ), երկրի կոդը

Վոլոդյա Խաչատուրի Հարությունյան (AM)
Հարություն Արթուրի Հարությունյան (AM)

(73) Արտոնագրատեր(ներ), հասցեն, երկրի կոդը

Վոլոդյա Խաչատուրի Հարությունյան - 0027, Երևան, Իսակովի պող., 50/4, բն. 31 (AM)
Հարություն Արթուրի Հարությունյան - 0027, Երևան, Իսակովի պող., 50/4, բն. 31 (AM)

Գործողությունը դադարեցված է

2018-06-09

Առաջին Էջ

Ներբեռնել (681.4 Կբ)

Լրիվ նկարագրություն

Ներբեռնել (1.1 Մբ)

Գծագիր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Եթե գտնում եք, որ ներկայացված տեղեկատվությունը լիարժեք չէ, խնդրում ենք դիմել Մտավոր սեփականության գործակալություն: