Russian Version
English Version

Ապրանքների և ծառայությունների միջազգային դասակարգում ԱԾՄԴ (2021 թ. 11-րդ խմբագրություն)

1. Ապրանքների և ծառայությունների ցուցակ, որոնք խմբավորված են դասերի

 ·      չորս լեզուներով տարբերակ՝ տեսակավորված ըստ ապրանքների և ծառայությունների բազային համարի


Դաս 01-05  11-րդ խմբագրություն, 2021

Դաս 06-15  11-րդ խմբագրություն, 2021

Դաս 16-34  11-րդ խմբագրություն, 2021

Դաս 35-45  11-րդ խմբագրություն, 2021

 

 

·      հայալեզու տարբերակ՝ տեսակավորված ըստ ապրանքների  և ծառայությունների ՄԾՄԴ–ի 45 դասերից յուրաքանչյուրում