Russian Version
English Version

Ապրանքների և ծառայությունների միջազգային դասակարգում, ԱԾՄԴ

1. Ապրանքների և ծառայությունների ցանկ, որը դասակարգված է ապրանքների և ծառայությունների բազային համարներով


Դաս 01-05  11-րդ խմբագրություն, 2021

Դաս 06-15  11-րդ խմբագրություն, 2021

Դաս 16-34  11-րդ խմբագրություն, 2021

Դաս 35-45  11-րդ խմբագրություն, 2021