Russian Version
English Version

Որոնում

Միջազգային ընթացակարգով իրավական պահպանություն ստացած

Ինչպե՞ս անցկացնել որոնում միջազգային ընթացակարգով իրավական պահպանություն ստացած կամ ներկայացված ապրանքային նշանների հիմնապաշարում։ Որոնում անցկացնելու համար այցելում եք Madrid Monitor՝ https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/ կամ Global Brand Database՝ կայքերը և լրացնում ենք միայն լատինատառ։

Madrid Monitor

Madrid Monitor՝ https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/, հիմնապաշարում լրացվում է “Trademark” դաշտը, օրինակ՝ asus, միաժամանակ կարող են լրացվել նաև “Nice” դաշտը, եթե ձեզ հայտնի է ապրանքների և ծառայությունների դասը, օրինակ՝ 09 և “Designation” դաշտը, (նշվում է երկրի երկտառ ծածկագիրը ըստ ՄՍՀԿ ST-3 ստանդարտի (Հայաստանի Հանրապետության երկտառ ծածկագիրն է՝ AM)):

Global Brand Database

 Global Brand Database հիմնապաշարում լրացվում է “Brand” դաշտի “Trademark” ենթադաշտը օրինակ՝ asus, միաժամանակ կարող են լրացվել նաև “Class” դաշտի “Goods/Services Class (Nice)” ենթադաշտը, եթե ձեզ հայտնի է ապրանքների և ծառայությունների դասը օրինակ՝ 09 և “Country” դաշտի “Designation” ենթադաշտը (նշվում է երկրի երկտառ ծածկագիրը ըստ ՄՍՀԿ ST-3 ստանդարտի (Հայաստանի Հանրապետության երկտառ ծածկագիրն է՝ AM)):