Russian Version
English Version

Հրապարակումներ

Մտավոր սեփականությունը բիզնեսի համար

 

  
   ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՀԱՄԸՆԹԱՑ

   Մտավոր սեփականության օգտագործումը 
   տեքստիլ ձեռնարկությունների կողմից

 

  
   ԿԵՐՏԻՐ ԱՊԱԳԱՆ

   Ընդհանուր գիտելիքներ «Արտոնագրերը փոքր ու միջին 
   ձեռնարկությունների համար» թեմայի վերաբերյալ
   ՁԳՏԻՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹՅԱՆ

   Ներածություն արդյունաբերական նմուշների մասին 
   փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար
  
 


   ՆՇԱՆԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ  

   Ընդհանուր գիտելիքներ «Ապրանքային նշանները փոքր ու միջին 
   ձեռնարկությունների համար» թեմայի վերաբերյալ  ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  Ընդհանուր գիտելիքներ հեղինակային իրավունքի և
 
հարակից իրավունքների մասին, նախատեսված է փոքր և միջին   
 
ձեռնարկությունների համար