Russian Version
English Version

Բողոքարկման խորհուրդ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Համաձայն «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, «Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և «Աշխարհագրական նշումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պետական լիազոր մարմինն ունի բողոքարկման խորհուրդ, որը հաստատված կարգով լուծում է արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների իրավական պահպանության հետ կապված բողոքների և դիմումների ներկայացման և քննարկման հետ կապված հարցերը և որի որոշումը համարվում է պետական լիազոր մարմնի վերջնական որոշում։ Բողոքարկման խորհուրդը գործում է ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 8-ի N1501-Ն որոշմամբ հաստատած կանոնադրության հիման վրա։

Բողոքարկման խորհրդի կազմն է՝

Նաիրա Մարգարյան
 

Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ (Խորհրդի նախագահ)

Լուսինե Հովհաննիսյան

Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի օգնական (Խորհրդի անդամ)
 

Նարեկ Շարաֆյան Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի իրավախորհրդատու
(Խորհրդի անդամ)
 
Նելլի Մուրադյան Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության իրավաբանական վարչության պետի պաշտոնակատար (Խորհրդի անդամ)
 
Քրիստինե Համբարյան Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության պետի տեղակալ (Խորհրդի անդամ)
 
Արա Աբգարյան Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության պետական գրանցամատյանների բաժնի պետ (Խորհրդի անդամ)
 
Սուսաննա Դավթյան

Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության հայտերի ընդունման բաժնի պետ (Խորհրդի անդամ)
 

Արմենուհի Շահինյան Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության պետական գրանցամատյանների բաժնի գլխավոր մասնագետ (Խորհրդի անդամ)
 
Արայիկ Բաբայան Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության պետական գրանցամատյանների բաժնի գլխավոր մասնագետ (Խորհրդի քարտուղար)