Russian Version
English Version

Ձևաթղթեր և տուրքեր

Ձևաթղթեր

Ապրանքային  նշանի գրանցման հայտ

Դիմում ապրանքային նշանի հայտում փոփոխություններ կատարելու մասին

Դիմում ապրանքային նշանի հայտի զատման մասին

Դիմում ապրանքային  նշանի պետական գրանցամատյանում փոփոխություններ կատարելու մասին

Դիմում ապրանքային  նշանի գրանցման զատման  մասին

Դիմում  պետական գրանցամատյանից քաղվածքներ տրամադրելու մասին 

 Դիմում ապրանքային  նշանի գրանցման գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին

Դիմում ապրանքային  նշանների լիցենզիաները գրանցելու մասին

 Դիմում գրանցված ապրանքային նշանների նկատմամբ իրավունքների փոխանցումը գրանցելու մասին

Հայտարարություն ապրանքային  նշանների լիցենզիաների տրամադրման մասին

Դիմում ապրանքային  նշանների լիցենզիայի փոփոխությունը կամ չեղյալ հայտարարումը գրանցելու մասին

Դիմում կոլեկտիվ նշանն անձի ապրանքային նշանի փոխակերպելու մասին

Դիմում անձի ապրանքային նշանը կոլեկտիվ նշանի փոխակերպելու մասին

Դիմում կոլեկտիվ նշանի հայտը անձի ապրանքային նշանի հայտի փոխակերպելու մասին

Դիմում անձի ապրանքային նշանի հայտը կոլեկտիվ նշանի հայտի փոխակերպելու մասին

 Դիմում որոնում անցկացնելու մասին՝ ըստ ապրանքային նշանի

Դիմում որոնում անցկացնելու մասին՝ ըստ իրավատիրոջ