Russian Version
English Version

Ապրանքային նշանների միջազգային գրանցման Մադրիդյան համակարգ

Միջազգային ձևեր

 Միջազգային ձևերի ամբողջական ցանկը տարբեր ձևաչափերով՝ անգլերեն և ֆրանսերեն, տեղադրված է ՄՍՀԿ պաշտոնական կայքում հետևյալ հասցեով՝

http://www.wipo.int/madrid/en/forms/