Russian Version
English Version

Ապրանքային նշանների միջազգային գրանցման Մադրիդյան համակարգ

Տուրքեր

Տուրքերի ավտոմատ հաշվարկումը տեղադրված է ՄՍՀԿ պաշտոնական կայքում հետևյալ հասցեով՝

http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp