Russian Version
English Version

Կոնտակտային ինֆորմացիա

Հասցե` Հայաստանի Հանրապետություն,  Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակԿառավարական տուն, 3

Էլ. փոստ`  armpat@aipa.am

Բանկային տվյալներ

Հաշիվ` No 900005016200, կոդ 20, ՀՀ Կենտրոնական բանկ

 

Պաշտոն Անուն, ազգանուն Հեռախոսահամար Էլ. փոստ
Գործակալության պետ Երեմ Չախոյան (011) 597-534

 y.chakhoyan@aipa.am

Գործակալության պետի տեղակալ Քրիստինե
Համբարյան
(011) 597-530

 k.hambaryan@aipa.am

Գյուտերի և օգտակար մոդելների բաժնի պետ Ավետիս
Պերյան
(011) 597-531

invention@aipa.am

Ապրանքային նշանների և արդյունաբերական նմուշների բաժնի պետ Լուսինե Մանուկյան (011) 597-533

trademark@aipa.am

Հեղինակային և հարակից իրավունքների բաժնի պետ   (011) 597-538

cright@aipa.am

Տեղեկատվական-տեխնոլոգիական ապահովման բաժնի պետ

Արփինե
Եգանյան

(011) 597-535

inftech@aipa.am

Հայտերի ընդունման բաժնի պետ Սուսաննա
Դավթյան
(011) 597-534

armpat@aipa.am

Պետական գրանցամատյանների բաժնի պետ Արա
Աբգարյան
(011) 597-536

legalmet@aipa.am