Russian Version
English Version

Բողոքարկման խորհուրդ

Գործունեությունը

Բողոքարկման խորհուրդը ստեղծվում է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության կազմում և իր գործունեության ընթացքում լուծում է արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների իրավական պահպանության հետ կապված վիճելի հարցերը, այդ թվում՝ դրանց իրավական պահպանության տրամադրման, ինչպես նաև իրականացնում է նաև օրենքով սահմանված այլ գործառույթներ, այդ թվում՝ ապրանքային նշանները Հայաստանի Հանրապետությունում հանրահայտ ճանաչելու մասին դիմումների քննարկումը։ Բողոքարկման խորհրդի որոշումը համարվում է պետական լիազոր մարմնի վերջնական որոշում։