Russian Version
English Version

Ձևաթղթեր և տուրքեր

Ձևաթղթեր

Աշխարհագրական նշման գրանցման  հայտ

Ծագման տեղանվան գրանցման հայտ

Երաշխավորված ավանդական արտադրանքի գրանցման հայտ

Աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան օգտագործման իրավունքի տրամադրման հայտ

Երաշխավորված ավանդական արտադրանքի պետական գրանցամատյանում նոր արտադրողի գրանցման հայտ

Դիմում աշխարհագրական նշման հայտում փոփոխություններ կատարելու մասին

Դիմում ծագման տեղանվան հայտում փոփոխություններ կատարելու մասին

Դիմում երաշխավորված ավանդական արտադրանքի հայտում փոփոխություններ կատարելու մասին

Դիմում աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան, երաշխավորված ավանդական արտադրանքի հայտում կամ դրան կցված փաստաթղթերում թույլ տրված սխալներն ուղղելու մասին

Դիմում աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան, երաշխավորված ավանդական արտադրանքի հայտը հետ կանչելու մասին կամ դրան կցված փաստաթղթերում թույլ տրված սխալներն ուղղելու մասին

Դիմում աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան, երաշխավորված ավանդական արտադրանքի գրանցման դեմ առարկությունը քննարկելու մասին

Դիմում աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան, երաշխավորված ավանդական արտադրանքի պետական գրանցամատյանում փոփոխություններ կատարելու մասին

Դիմում աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան, երաշխավորված ավանդական արտադրանքի պետական գրանցամատյանից քաղվածքներ տրամադրելու մասին

Դիմում աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան օգտագործման իրավունքի վկայագրի գործողության ժամկետի մասին