Russian Version
English Version

Դասակարգման միջազգային համակարգ

Ապրանքների և ծառայությունների ցանկ


Դաս 01-05  11-րդ խմբագրություն

Դաս 06-15  11-րդ խմբագրություն

Դաս 16-34  11-րդ խմբագրություն

Դաս 35-45  11-րդ խմբագրություն